אתרים של עולם זעיר ובעלי חיים בכלל

http://www.snakesandreptiles.com/index.html אנגלית - אתר נחשים

http://www.geocities.com/RainForest/3122/cold.htm בעברית- אתר זוחלים

http://www.coolkid.co.il בעברית - עיתון ילדים

http://www.macam98.ac.il/animals/frames_animals_4.html בעברית - מידע, פעילויות וקישורים

http://www.tevahadvarim.co.il בעברית - עיתון טבע הדברים

http://www.amalnet.k12.il/meida/biolog בעברית - אתר של רשת עמל

http://www.zooweb.net חיות

http://www.livepicture.com תמונות חיות

http://www1.bos.nl/homes/bijlmakers/entomology/begin.htm בעלי חיים זעירים

זוחלים, פרפרים ושאר חרקים - מומלץ - איורים טובים:

http://www.bugcatalog.com

http://insects.ummz.lsa.umich.edu

http://www.ent.iastate.edu/imagegallery

http://insected.arizona.edu/rear.htm

http://www.insectworld.com/info

אתרים על בעלי חיים

-http://www.geocities.com/rainForest/wetlands/2770/index.htm

http://pavouci.misto.cz/

http://www.geocities.com/thetropics/cabana/7641/

http://www.antlionpit.com/welcome.html

http://home.apu.edu/~philpi/index2.html

http://cvs.anu.edu.au/andy/beye/beyehome.html

http://www.coleoptera.org/p167.htm

http://www.ent.iastate.edu/imagegallery/lady/

http://www.ag.ohio-state.edu/~ohioline/hyg-fact/2000/2002.html

http://mgfx.com/butterflylady/

http://www.butterflyworld.com

http://www.stratford.co.uk/butterfly/

http://www.nj.com/yucky/roaches

http://www.stickinsect.com/stickinsect.htm

http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth?imgsize=320&opt=-z&lat=30.8571&ns=North&lon=325.714&ew=West&alt=36&img=learth.evif

http://www.exploratorium.edu/frogs

http://members.tripod.com/~SoftSoul/Colors.html

http://handel.pacific.net.sg/~chansy/

http://ww1.naturesound.com/webpages2/naturesound/birds/birds.html

http://www.birds.org.il/

http://www.snunit.k12.il/vmuseum/eye/main.html

http://animaldiversity.ummz.umich.edu/index.html

http://www.uky.edu/Agriculture/Entomology/ythfacts/allyr/yf807.htm

http://www.curiouskidsmuseum.org/

http://www.insectlore.com/

http://www.heatersworld.com/bugworld/

http://www.animabets.com/

http://www.nationalgeographic.com/explorer/sereno/index.html

http://www.wild-flowers.com/

http://www.geocities.com/~greyhawk_1/photog.html

http://www.macam.ac.il/animals/

http://www.park.tartu.ee/~ants/first.html

http://www.inhandmuseum.com/

http://www.pbrc.hawaii.edu/~kunkel/

 

 

אתרי ילדים

www.fortunecity.com/meltingpot/trinity/324 הנסיך הקטן

www.crayola.com קריולה

www.yahooligans.com אתרים לילדים

games.yahoo.com/ אתר משחקים

http://www.ctw.org/ רחוב סומסום

http://www.kids.co.il ילדים

http://www.alfy.com/ אלפי

http://www.publib.nf.ca/kids/

http://www.stmatthewsschool.com/preschool/preschool.html

http://www.andrea-schroeder.de/Webring.html

http://www.makestuff.com/kidstuff.html

http://scitoys.com/net4kids.html

http://bright-ideas-software.com/Sugarbush/Grant/grant4.html

http://www.haringkids.com/

http://www.chagim.org.il/

http://www.preschooleducation.com/center.html

http://www.handcraftersvillage.com/kids.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אתרים כליים

www.ncrtec.org/picture.htm חיפוש תמונות

www.corbis.com מאגר תמונות

www.yahoo.com/computers_and_internet/Multimedia/Pictures

ארכיוני תמונות

www.thetech.org מוזיאון באינטרנט

www.pantheon.org/mythica אנציקלופדיה מיתולוגיה

www.cet.ac.il מט"ח

www.snunit.k12.il/vteachers.html מאגרי מידע למורים

www.musicnet.co.il מוסיקה

http://food.epicurious.com/ מתכונים

מוזיאון להיסטוריה וטבע www.nhm.ac.uk/

רשימת אתרים בחינוך www.explorium.edu

חינוך www.classsroom.net

דף ראשי www.go.com

דף ראשי www.cnn.com

דף ראשי www.excite.com

דף ראשי www.snap.com

דף ראשי www.netking.com

מטבחון עולמי מתכונים מכל העולם www.recipe-a-day.com

www.holidays.net חגים

www.education.gov.il משרד החינוך

http://www.mof.gov.il/pictures תמונות

http://www.howstuffworks.com/ איך דברים עובדים

http://www.stsci.edu/top.html

http://www.tau.ac.il/~ibs/album/index2.htm

http://www.bible.co.il/

http://www.cet.ac.il/netlib/

http://umweb1.unitedmedia.com/comics/peanuts/c_fun/html/c4.html

http://www.nika.co.il/nika/

http://mop.ort.org.il/forums/scripts/showm.asp?which_forum=98